Velkommen

kvænangen kraft sekundærlogo.png  er eid av Ymber A/S, Alta Kraftlag AL, Reppvåg Kraftlag SA og Luostejok kraftlag SA.
Kvænangen Kraftverk driver kun med ren vannkraftproduksjon og eier 4 kraftverk med en samlet produksjon på 320 GWh.

KK driftsbygning.jpg