Veier

Vi har totalt ca. 4 mil med veier på fjellet. I 2013 startet vi prosessen med å solle grus til vedlikehold av veiene. Vi sollet da masser fra Bullanjokkautbyggingen. I årene 2013 til i dag har vi vedlikeholdt/oppgradert veinettet slik at det er kjørbart for normale biler. I 2014 ble bommen, som tidligere var ved veitunnelen, flyttet inn til ø­­stsiden av Lasso. Det er nå lov å kjøre på våre veier i perioden 1/7 til snøen legger seg.

Bilde Skilt.jpg

Vegskilt før montering

 

Vei over dammene i Småvatna.jpg

Vei over dammene i Småvatna

Krysset SmåvatnaCorro(rett frem) og Lassa.jpg

Krysset Småvatna/Corro(rett frem) og Lassa

Solling av grus ved Bullanjokka.jpg

Solling av grus ved Bullanjokka

Vei etter oppgradering.jpg

Vei etter oppgradering

Lassoskjæringen 4 juli 2014.jpg

Lassoskjæringen 4 juli 2014