Våre Kraftverk

inngangsparti KK

Kvænangsbotn Kraftstasjon

Kvænangen Kraftverk A/S hadde stiftelsesmøte i Hammerfest den 27 januar 1962.

Les mer.

Tårnet over inngangsporten

Småvatna

Andre byggetrinn var Småvatna kraftverk.

Les mer.

 

Inngang Lassa sen høst

Lassajavri

Tredje byggetrinn var Lassajavri kraftverk.

Les mer.

Cårra 20

Cårrujavrit

Siste stasjon bygd for Kvænangen Kraft.

Les mer.