Småvatna

Andre byggetrinn var Småvatna kraftverk. Allerede i januar 1967 ga styret sin tilslutning til bygging, kun et halvt år etter Kvænangen var satt i drift. Utbyggingsplanen var å overføre vann fra Savesjavri til Store Mollisjavri med en 1,8 km lang tunnel. En 1,4 km kanal skal ta vann fra Njukenjokka og overføre det til Abbojavri. Lassajavri skal demmes opp med en massiv betongdam.

Småvatna Kraftverk har en 830 m tilførselsestunnel som igjen renner i en 940 m lang tunnel til Småvatna.

P.g.a stort vanntilsig i en av tunnelene ble prosjektet 2 mnd. forsinket. Verket ble idriftsatt januar 1970.

Småvatna er revidert flere ganger, sist i 2008, der det ble installert nytt kontrollanlegg.

Adkomst tunell.jpg

Adkomst tunnel (530m)

Tårnet over inngangsporten.jpg

Tårnet over inngangsporten

Tunnel til sandfanget.jpg

Tunnel til sandfanget

Maskinsalgulvet.jpg

Maskinsalgulvet

 

Tårnet over inngangsporten