Reguleringanlegg

Nøkkeldata Reguleringsanlegg.png

 

Mollis.jpg

Mollis

Mollis inntak.jpg

Mollis inntak

Småvatna  med sperredam og hoveddam.jpg

Småvatna med sperredam og hoveddam

Småvatna.jpg

Småvatna

Sjouika sperredam.jpg

Sjouika sperredam

Sjouika sperredam under vannlekkasjeprosjekt.jpg

Sjouika sperredam under vannlekkasjeprosjekt

Rein under høyspentlinjen.jpg

Rein under høyspentlinjen

Inntak i Njerbisdalen nedtappet.jpg

Inntak i Njerbisdalen nedtappet