Lassajavri

Tredje byggetrinn var Lassajavri kraftverk. Dette ble vedtatt den 24 juni 1975. Stasjonen ligger også her i fjellet. Trykktunnelen er her 2,1 km med en avløpstunnel på 210 meter. Kraftverket ble ferdig til planlagt tid og idriftsettelsen var 1 oktober 1977.

Stasjonen ble renovert i 2013 der vi sandblåste og malte tromme, inntaksrør og sugerør. Generatordeler og løpehjul ble tatt ut og sendt sørover for overhaling. Hovedstengeventilen ble også byttet. Det var en utfordring å holde gulvet ryddig under prosjektet da stasjonen er liten.

Inngang Lassa sen høst.jpg

Inngang Lassa sen høst

Vernerunde under prosjektet 2013.jpg

Vernerunde under prosjektet 2013. Det var trangt om plassen.

Maskinsalgulv Lassa.jpg

Maskinsalgulv Lassa

Nedre spaltering på vei opp.jpg

Nedre spaltering på vei opp

 

Inngang Lassa sen høst