Cårrujavrit

Siste stasjon bygd for Kvænangen Kraft. Står ved enden av Småvatna og utnytter fallet fra inntaket i Njerbisdalen. Dette er den eneste stasjonen som står ute i dagen. Stasjonen har relativt liten slukeevne slik at når flommen kommer, må vi slippe vannet forbi stasjonen.

Stasjonen ble idriftsatt i 1990.

Cårra 18.06.16.png

Cårra 18/6- 2016

Cårra 20.06.16.png

Cårra 20/6- 2016

 

Cårra 20