Kvænangsbotn Kraftstasjon

Kvænangen Kraftverk A/S hadde stiftelsesmøte i Hammerfest den 27 januar 1962. De 500 aksjene ble da fordelt 50/50 mellom de to fylkene Troms og Finnmark. Vedtektene slo da fast at hovedkontoret skulle ligge i Tromsø, slik at direktøren for Troms fylkes kraftforsyning også skulle være direktør for Kvænangen Kraftverk A/S.

Utbyggingsplanen var å ta vann fra Store Mollesjavri over til Abbujavri i en 3,3 km tunnel. Abbujavri senkes med 18 m og overføres i en 1,4 km tunnel, til en bekkedal som naturlig fører vannet til Lassajavri. Lassajavri senkes 20 m og overføres i kort tunnel til et nytt bekkeløp som fører vannet til Småvatana. Det skal lages en demning i Soikajavri, der det oppdemmede vannet sendes 10 km ned dalen, for så å overføres til Småvatna i en 3,4 km lang tunnel. På toppen av dette lages det 2 demninger i Småvatna.

I starten av 1964 var nesten alle tunneler til kraftverket, selve kraftverket og veitunnelen i Småvatna ferdig. I mai 1964 ble det i kongelig resolusjon gitt reguleringstillatelser mm for Kvænangen Kraftverk A/S. Det ble med andre ord påstartet et kraftverk uten reguleringstillatelse.

Montasje av generator, transformator og turbin startet april 1965. Ordinær drift er datert til 28 oktober 1965.

Utbyggingen fortsatte og den 8 november 1967 rant det første vannet fra Stoura Mollisjavri til Abbojavri.Vannvei.png

inngangsparti KK.jpg

Inngangsparti dekorert med Altaskifer

Hovedstengeventil.jpg

En av hovedstengeventilene

Tunell til statsjonen.jpg

Tunnel ned til stasjonen

maskinsal.jpg

Maskinsalgulvet

 

inngangsparti KK